lineaire hypotheek Liquidatiewaarde Liquiditeitsreserve

lineaire hypotheek Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypothecaire geldlening. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom, de totale lasten zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog.… Read More »

Levensverzekering Leverage (hefboomwerking) leveringsakte

Levensverzekering Een verzekering welke op de einddatum een bedrag uitkeert bij in leven zijn of bij eerder overlijden. Leverage (hefboomwerking) Vreemd vermogen in verhouding tot de totale fondsinvestering, uitgedrukt in een percentage. leveringsakte De leveringsakte is het document waarmee het eigendom overgaat van de verkoper op de koper.

Kosten koper (k.k.) Laaddocks

Kosten koper (k.k.) De kosten die je maakt voor het verkrijgen in eigendom van je woning, de zogeheten aankoopkosten en de kosten die je betaalt voor het afsluiten van je hypotheek, de financieringskosten vormen samen de “kosten koper”. Laaddocks Laaddocks worden gebruikt voor het laden en lossen van vrachtwagens. Door de docks hoeft men niet… Read More »

Laatste inspectie Latente belastingvordering Leegstand

Laatste inspectie De laatste inspectie vind doorgaans maximaal 24 uur voor de opdracht bij de notaris plaats. Tijdens zo’n laatste inspectie kunt u controleren of het bedrijfspand inderdaad leeg is en/of de spullen die bij de koop zijn inbegrepen, zoals vloeren e.d., zijn achtergebleven. Latente belastingvordering In de toekomst te verrekenen belastingbedragen (actieve belastinglatentie) Leegstand… Read More »

Koopovereenkomst Koopsommen Kopen

Koopovereenkomst Overeenkomst tussen de verkoper en de koper, waarin de koopprijs en aanvullende voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd. Om je aanspraak op de woning veilig te stellen, kun je deze koopovereenkomst door de notaris laten registreren in het kadaster. In geval van overlijden of faillissement van de verkoper kan de woning niet in een nalatenschap… Read More »

Kavel Koop-/aanneemsom Koopakte

Kavel Een stuk grond waarop meestal gebouwd kan worden. (bouwkavel) Koop-/aanneemsom Het bedrag dat je voor je nieuwbouwwoning moet betalen aan de bouwer/aannemer. Koopakte Een koopakte is een overeenkomst die door de koper en de verkoper van bijvoorbeeld roerende of onroerende zaken worden getekend. Ook intellectuele eigendommen, overdraagbare rechten en aandelen in een vennootschap met… Read More »

kantoorverzamelgebouw Kantorenmarkt Kapitalisatiefactor

kantoorverzamelgebouw Een gebouw waar verschillende bedrijven zijn gehuisvest. Kantorenmarkt De markt voor het verkopen en / of verhuren van kantoorpanden. Kapitalisatiefactor De koopsom gedeeld door de huur. Indien de kapitalisatiefactor op basis van de koopsom v.o.n. (dus inclusief kosten koper) wordt berekend, resulteert het omgekeerde van de BAR. Het is ook van belang de kapitalisatiefactor… Read More »

Kantoorgebouwen Kantoorinrichting Kantoorpand

Kantoorgebouwen Complexen waar kantoren in gehuisvest zijn. Meestal zijn dit grote gebouwen. Kantoorinrichting Inrichting voor kantoorruimtes. Kantoorpand Gebouw dat wordt gebruikt voor kantoorwerkzaamheden.

Kadaster Kamer van koophandel Kantoor

Kadaster De instelling waar het eigendom van onroerende zaken wordt geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.     Kamer van koophandel De Kamer van Koophandel heeft 3 belangrijke taken: voorlichting geven aan (startende) ondernemers, registratie in het Handelsregister en het stimuleren van de regionale economie.     Kantoor Een kantoor is een werkplaats waar… Read More »

Investeringsbank

Investeringsbank Een investeringsbank ofwel zakenbank is een bank die bedrijven en overheden helpt in het aantrekken van geld door middel van het uitgeven en verkopen van securities in de kapitaalmarkten, zowel aandelen (bezit) als obligaties (schuld).